Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IN HÓA ĐƠN CÔNG TY PHẦN MỀM TRƯỜNG MINH THỊNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IN HÓA ĐƠN CÔNG TY PHẦN MỀM TRƯỜNG MINH THỊNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IN HÓA ĐƠN DO CÔNG TY PHẦN MỀM TRƯỜNG MINH THỊNH CUNG CẤP

Trước tiên công ty chúng tôi có lời cám ơn đến các khách hàng đang sử dụng và đồng hành cùng các dịch vụ/ sản phẩm phần mềm của công ty cung cấp.

Sau đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đính kèm với gói sản phẩm phần mềm in hóa đơn của TMT Solutions.Tài liệu này giúp người dùng có cái nhìn tổng quát về tất cả các chức năng phần mềm. Cũng như hỗ trợ người dùng trong vấn đề sử dụng phần mềm của công ty.

1>Đăng nhập vào phần mềm

 

Đây là thẻ alt

-Username và mật khẩu demo là: quản lý123123

-Đối với khách hàng đã sử dụng phần mềm thì Username và pass do khách hàng tự đặt

2>Các chức năng của phần mềm

-Menu chính --> chức năng

 

Đây là thẻ alt

-Chức năng trong phần mềm in hóa đơn gồm :

+ Hóa đơn: Tạo hóa đơn mới

+ Thống kê : Thống kê những hóa đơn đã tạo

+ Thống kê chi tiết : Thống kê những sản phẩm đã xuất

-Trong phần quản lý gồm:

+ Nhân viên:

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Chức vụ nhân viên.
 • Quản lý tài khoản đăng nhập của từng nhân viên.

+ Khách hàng:

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Tên và mã khách hàng.
  • Thông tin cá nhân của khách hàng.
  • Thông tin liên lạc.

+Sản phẩm:

 • Quản lý danh mục sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
  • Tên và mã sản phẩm.
  • Giá bán của sản phẩm.
  • Giá nhập của sản phẩm.
 • Quản lý các mặt hàng in hóa đơn

Bước 1:Tạo hóa đơn trong phần mềm

 

Đây là thẻ alt

 

Trước khi tạo một hóa đơn người dùng cần lưu ý các mục sau :

Phải ghi đầy đủ những thông tin sau:

 • Số hóa đơn
 • Ngày lập
 • Khách hàng

-Người dùng có thể kiểm tra mã số thuế của khách hàng ngay trên phần mềm và từ đó lấy thông tin của khách hàng.

 

Đây là thẻ alt

Nhập mã số thuế vào ô kiểm tra MST rồi nhấn nút kiểm tra để kiểm tra thông tin khách hàng --> xong việc kiểm tra thông tin của khách hàng thì điền thông tin vào mục tên đơn vị và địa chỉ rồi nhấn nút Thêm để kết thúc

- Chọn khách hàng.

 

Đây là thẻ alt

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng ở trong đây --> click vào khách hàng mình muốn chọn --> chọn đến khách hàng cần xuất hóa đơn rồi click double hoặc nhấn nút chọn

 

Đây là thẻ alt

-Trong quá trình Nhập sản phẩm người dùng cần làm những thao tác sau:

 

Đây là thẻ alt

+ Chọn sản phẩm, nếu chưa có sản phẩm nhấn nút thêm để thêm sản phẩm.

 

Đây là thẻ alt

Các bước sau khi người dùng nhấn nút thêm sản phẩm:

Click vào Sản phẩm sau đó nhấn nút chọn để thêm sản phẩm vào hóa đơn trong phần mềm in hóa đơn

 

Đây là thẻ alt

Có thể sửa trực tiếp thông tin sản phẩm bên phần hóa đơn

 

Đây là thẻ alt

 

Đây là thẻ alt

 • Sau khi nhập thông tin xong nhấn xem trước để kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn
 • Hoặc nhấn nút đồng ý để lưu hóa đơn lại

 

Đây là thẻ alt

Nhấn vào biểu tượng máy in sẽ hiện lên một bảng chọn máy in

 

Đây là thẻ alt

 

Đây là thẻ alt

Sau khi chọn máy in xong thì nhấn nút print để in. ( Form hóa đơn sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng lúc phía công ty qua cài đặt, cũng như setup máy in).

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để bạn nắm vững các nghiệp vụ của phần mềm in hóa đơn của công ty phần mềm Trường Minh Thịnh chúng tôi. Phần mềm vẫn đang được tiếp tục phát triển để có thể nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường.

Chân thành cảm ơn.