Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG TMT Solutions

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG TMT Solutions

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG DO CÔNG TY PHẦN MỀM TRƯỜNG MINH THỊNH CUNG CẤP

Sau đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đính kèm với gói sản phẩm phần mềm bán hàng của TMT Solutions.Tài liệu này giúp người dùng có cái nhìn tổng quát về tất cả các chức năng phần mềm. Cũng như hỗ trợ người dùng trong vấn đề sử dụng phần mềm.

1>Đăng nhập phần mềm

Đây là thẻ alt

-Username và mật khẩu demo là: quản lý123123

-Tạo tài khoản và phân quyền (xem tại đây)

-Đăng xuất khỏi phần mềm

Đây là thẻ alt

2>TẠO DANH MUC HÀNG HÓA

-Menu chính --> Quản lý

Đây là thẻ alt

Quản lý tất cả các đối tượng (hàng hóa,khách hàng,đối tượng,tài khoản..).Trong mục này ta chú ý đến mục hàng hóa sản phẩm

Đây là thẻ alt

-Danh mục hàng hóa sản phẩm gồm 3 đối tượng chính là sản phẩm, loại sản phẩm, nhà cung cấp.

 • Danh mục nhóm sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Danh mục nhóm nhà cung cấp.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Danh mục sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa, ngừng cung cấp hoặc xóa (việc xóa sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu của các hóa đơn trước và hiện tại)
 • Danh mục nhà cung cấp.
  • Tạo mới, chỉnh sửa, xóa.

Chúng ta tạo loại/ nh sản phẩm và nhà cung cấp trước khi tạo từng thông tin chi tiết của sản phẩm và nhà cung cấp.

Đây là thẻ alt

Thêm sửa, xóa các đối tượng hoàn toàn giống nhau

-Thêm

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

    Dấu * là bắt buộc điền vào

-Sửa

Đây là thẻ alt

 

   Sau khi bấm nút sửa thì chúng ta có thể thay đổi thông tin nhà cung cấp. Thay đổi xong bấm lưu lại.

Đây là thẻ alt

Lưu ý: vấn đề xóa sản phẩm, vì một khi sản phẩm bị xóa khỏi hệ thống thì sẽ ảnh hưởng đến các hóa đơn của sản phẩm đó từ trước đến nay. Nên khuyến cáo đối với những sản phẩm đó người dùng nên chọn dừng cung cấp.

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

-Mã vạch: Người dùng có thể tự đặt đối với sản phẩm không có mã vạch.

-Mã sản phẩm: Là mã tự đặt.

3>Tìm kiếm sản phẩm để thực hiện các nghiệp vụ.

 • Tùy chỉnh cách thức tìm kiếm
 • Chọn sản phẩm (chọn nhanh bằng mã sản phẩm)
 • Điền số lượng sản phẩm.

Đây là thẻ alt

-Các cách thức tìm kiếm.

     -Double click vào sản phẩm.

    -Gõ enter tiềm kiếm theo mã sản phẩm, tên sản phẩm,..Enter->Nhập số lượng Enter.

    -Quét mã vạch bẳng máy đọc mã vạch.

    -Chọn được sản phẩm bấm nút chọn.

Đây là thẻ alt\

 

 4>NHẬP KHO

Sau khi thêm danh mục sản phẩm thì số lượng tồn kho là 0. Do đó trước khi bắt đầu bán hàng chúng ta cần cập nhật hàng hóa trong kho.

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

5>BÁN HÀNG - RA BILL

Sau khi nhập kho bạn sẽ có lượng tồn kho và bắt đầu bán hàng.

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

Lưu ý: phần mềm sẽ cảnh báo cho người khi sản phẩm trong kho không đủ nhưng vẫn sẽ cho phép người tạo hóa đơn. (việc này là do có một số trường hợp người dùng đã nhập hàng vào kho nhưng vẫn chưa cập nhật thông tin kho trên hệ thống.)

 

Trả tiền hóa đơn

Đây là thẻ alt

Có 2 hình thức để hoàn thành tạo hóa đơn.

 • Xác nhận tạo hóa đơn và in hóa đơn đó ra bill.
 • Xác nhận tạo hóa đơn, lưu hóa đơn vào danh mục hóa đơn.

Đây là thẻ alt

6>XEM THỐNG KÊ BÁN HÀNG

 

 

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

 

7>XEM THỐNG KÊ NHẬP TỒN

 

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

 

8>THỐNG KÊ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

 

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

9>QUẢN LÝ THU CHI CHO KHÁCH HÀNG

Đây là thẻ alt

 

10>TẠO NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

 

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

Đây là thẻ alt

 

11>CẤU HÌNH GIAO DIỆN

Chọn 1 trong 12 giao diện sẳn có để phù hợp với phong thủy của công ty và công việc kinh doanh của mình.

Đây là thẻ alt

 

12>SAO LƯU DỮ LIỆU VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Đây là thẻ alt

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để bạn nắm vững các nghiệp vụ của phần mềm bán hàng. Phần mềm vẫn đang được tiếp tục phát triển để có thể nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường.

Chân thành cảm ơn.

người thực hiện: Duy nghĩa

Sản Phẩm Liên Quan