Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm sản xuất gỗ - gỗ nâng cao

Phần mềm quản lý cho doanh nghiệp sản xuất gỗ, hỗ trợ tất cả các nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp sản xuất. Giúp người quản lý có thể theo sát từng hoạt động của doanh nghiệp. Tránh được các trường hợp thất thoát hoặc chậm tiến độ sản xuất. 

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thông kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
 • Thiết lập phân quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Cấu hình biểu mẫu.
  • Thiết lập thông tin công ty.
  • Thiết lập máy in.

Quản lý nhân viên 

 • Quản lý danh mục nguyên vật liệu
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Chức vụ nhân viên.

Quản lý nguyên liệu.

 • Danh mục nguyên vật liệu.
  • Tạo mới, chỉnh sửa, dừng sử dụng hoặc xóa.
 • Thông tin nguyên liệu.
  • ​Tên và mã nguyên liệu.
  • ​​Giá nhập.
 • ​Định danh nguyên liệu.
  • ​​Quản lý bằng mã vạch.
 • Xác định vị trí của nguyên liệu trong kho.
 • Định danh lại các sản phẩm của từng công đoạn.

Quản lý bảng mã sản phẩm/ nguyên vật liệu.

 • Quản lý danh mục bảng mã nguyên vật liệu/ sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin bảng mã.
  • Mã cho sản phẩm.
   • Mã loại sản phẩm.
    • Loại 1.
    • Loại 2.
    • ..
  • Mã cho nguyên vật liệu.
   • Mã loại nguyên vật liệu.
    • Loại 1.
    • Loại 2.
    • ...
  • Mã theo khích thước.
 • Quản lý mã định danh sản phẩm/ nguyên vật liệu

Quản lý sản phẩm.

 • Chia sản phẩm theo từng nhóm sản phẩm.
 • Quản lý danh mục sản phẩm.
  • Tạo mới, dừng bán, xóa, chỉnh sửa sản phẩm.
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
  • Tên và mã sản phẩm.
  • Thông tin kích thước.
  • Giá bán.
  • Định lượng nguyên liệu tạo thành sản phẩm.
   • chất liệu.

Quản lý nguyên vật liệu

 • Quản lý danh mục nguyên vật liệu.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nguyên vật liệu.
  • Tên và mã nguyên vật liệu.
  • Độ dài của nguyên vật liệu.
   • Độ dài tối thiểu.
   • Độ dài tối đa.
  • Độ rộng của nguyên vật liệu.
   • Độ rộng tối thiểu.
   • Độ rộng tối đa.
  • Giá nhập.
   • Giá nhập 1.
   • Giá nhập 2.
   • ...
  • Giá bán.
   • Giá bán 1.
   • Giá bán 2
   • ...

Quản lý khách hàng.

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Thông tin cá nhân.
 • Quản lý công nợ khách hàng.
 • Định mức và thông báo công nợ.
 • Phân loại/ chia nhóm khách hàng.

Quản lý kho.

 • Quản lý danh mục kho.
  • Quản lý kho tổng
  • Quản lý kho nguyên liệu.
  • Quản lý kho thành phẩm.
  • Quản lý kho chưa hàng chưa hoàn thành, bị hư hoặc khách hàng trả về.
 • Quản lý sản phẩm tồn kho.
 • Quản lý xuất - nhập kho.
 • Xác định vị trí của mặt hàng ở trong kho.
 • Định lượng và cảnh báo hàng hóa trong kho.

Quản lý thu chi.

 • Quản lý ngân quỹ.
 • Quản lý danh mục phiếu thu, chi.
 • Bảng cân đối thu chi.
 • Quản lý thông tin chi tiết các chứng từ thu, chi.

Quản lý dây chuyền sản xuất.

 • Quản lý từng công đoạn sản xuất.
 • Quản lý nguyên liệu và sản phẩm của từng công đoạn.
 • Quản lý các chi phí trong quá trình sản xuất.
 • Thiết lập lịch trình sản xuất.
 • Quản lý lịch sử sản xuất của từng mặt hàng.

Quản lý nhà cung cấp

 • Quản lý danh mục nhà cung cấp.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
  • Quản lý thông tin liên lạc.
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp.
  • Định mức công nợ.
  • Thông báo công nợ.

Quản lý chương trình khuyến mãi

 • Quản lý danh mục chương trình khuyến mãi.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin chương trình khuyến mãi.
  • Tên và mã sản phẩm khuyễn mãi.
  • Loại hình khuyến mãi.
  • Ngân sách và thời gian khuyến mãi.

Quản lý nghiệp vụ.

 • Tạo phiếu bán hàng.
  • Tên khách hàng.
  • Loại sản phẩm.
  • Ngày giao hàng.
  • Thanh toán.
 • Quản lý danh mục phiếu bán hàng.
 • Quản lý hóa đơn/ đơn đặt hàng của từng khách hàng.
  • Thông tin khách hàng.
  • Loại hàng đặt.
   • Nguyên liệu cấu thành.
   • Mẫu thiết kế
  • Thời gian thực hiện.
 • Tạo phiếu bàn giao sản phẩm.

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Hệ thống báo cáo động giúp khách hàng có thể nhanh chóng tạo lập những báo cáo của riêng mình
 • Báo cáo tổng hợp doanh thu và lợi nhuận
 • Báo cáo chi tiết doanh thu và lợi nhuận theo người tạo phiếu, theo khách hàng, từ ngày... đến ngày...
 • Thống kê hóa đơn theo ngày, tháng, năm….
 • Báo cáo và thống kê các khoản thu chi.
 • Báo cáo và thống kê xuất - nhập - tồn kho.
 • Xuất các mẫu báo cáo ra file excel.
 • Báo cáo và thống kê tình hình hoạt động của từng quy trình sản xuất.