Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm quản lý vận chuyển

Phần mềm quản lý vận chuyển là một công cụ tuyệt vời dành cho doanh nghiệp vận chuyển (ship) hàng hóa. Giúp chủ doanh nghiệp quản lý việc vận chuyển chặt chẽ. Tránh việc thất thoát cũng như chậm trễ trong việc giao và nhận hàng hóa. 

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thống kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
  • Quản lý thông tin tài khoản.
  • Thay đổi mật khẩu.
 • Thiết lập phân quyền.
  • Phân nhóm quyền (VD: nhóm quản lý, nhóm kế toán...)
   • Thêm từng đối tượng vào từng nhóm quyền.
  • Tạo danh mục quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập máy in và thông tin in ấn.
 • Thiết lập đơn vị tính.
 • Khai báo vị trí công ty và kho bãi.

Quản lý nhân viên.

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Tên hoặc danh xưng của nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.
  • Chức vụ.

Quản lý xe chạy

 • Quản lý danh mục xe.
  • ​Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • ​Quản lý thông tin xe.
  • ​Tên và biển số xe.
  • Loại xe và trọng tải.
  • Thông tin khác.
 • Quản lý danh mục tài xế.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin tài xế.
  • Họ và tên tài xế.
  • Thông tin cá nhân tài xế.
  • Xe của tài xế.
  • Ghi chú.

Quản lý địa điểm

 • Quản lý danh mục địa điểm
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin địa điểm.
  • Tên và mã địa điểm.
  • Ghi nhận địa điểm.
  • Ghi chú.

Quản lý khách hàng.

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Họ và tên khách hàng.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.
  • Địa chỉ của khách hàng.
 • Quản lý công nợ khách hàng.
 • Quản lý tiền tạm ứng của khách hàng.

Quản lý giá xăng.

 • Quản lý danh mục giá xăng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông số.
  • Tên và mã từng loại xăng/ dầu.
  • Giá xăng/ dầu. (Có chức năng điều chỉnh giá xăng nhanh).
  • Ghi chú.
 • Quản lý danh mục cây xăng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin cây xăng.
  • Tên và mã cây xăng.
  • Loại cây xăng.
  • Vị trí cây xăng.
  • Ghi chú.

Quản lý sản phẩm.

 • Quản lý danh mục sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
  • Tên và mã sản phẩm.
  • Giá sản phẩm.
  • Ghi chú.

Quản lý thu chi.

 • Quản lý danh mục phiếu thu và phiếu chi.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin phiếu thu và phiếu chi.
  • Thu và chi cố định.
  • Thu và chi động.

Quản lý kho

 • Quản lý xuất - nhập - tồn kho.
 • Quản lý tồn và vị trí của hàng hóa trong kho.
 • Định mức và cảnh báo hàng hóa trong kho.
 • Bảng điều chỉnh kho thực tế và kho trên hệ thống.

Quản lý nghiệp vụ.

 • Lấy hàng cho khách hàng.
  • Khai báo các thông tin.
   • Thông tin khách hàng.
   • Thông tin hàng hóa. (loại hàng và số lượng hàng hóa)
   • Địa điểm lấy hàng.
   • Khoản tiền ứng trước để lấy hàng.
   • In biên nhận.
 • Giao hàng cho khách hàng.
  • Khai báo giáo hàng.
   • Thông tin khách hàng.
   • Thông tin hàng giao cho khách hàng. - Mã phiếu lấy hàng 
   • Địa điểm giao hàng.
   • In hóa đơn.
 • Hóa đơn giữ giúp hàng hóa của khách hàng.
  • Khai báo thông tin.
   • Thông tin hàng hóa.
   • Thông tin khách hàng
   • Thời gian giữ giúp khách hàng.
   • Tổng giá trị khách hàng phải trả.
   • In biên nhận

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Thống kê và báo cáo phiếu nhận và giao hàng theo nhiều hình thức:
  • Người tạo phiếu.
  • Từ ngày... đến ngày...
 • Thống kê và báo cáo xuất - nhập - tồn hàng hóa.
 • Thống kê và báo cáo các khoản thu và chi.
 • Thống kê và báo cáo công nợ của khách hàng.

Đối tượng sử dụng: 

 • Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa.