Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm quản lý trạm xăng dầu

Sau thời gian nghiên cứu công ty phần mềm Trường Minh Thịnh tự hào đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp quản lý trạm xăng. Giờ đây với việc ứng dụng phần mềm, người quản lý sẽ dễ dàng quản lý các hoạt động của trạm xăng, cũng như giảm thiểu tối đa các sai sót trong quản lý tiền mặt. Bên cạnh đó phần mềm còn cung cấp nhiều mẫu báo cáo cũng như chương trình cảnh báo, giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan và đưa ra các quyết định đúng thời điểm. 

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thống kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
 • Thiết lập phân quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập máy in và thông tin trên phiếu in

Quản lý nhân viên.

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Họ và tên nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.

Quản lý kho

 • Quản lý xuất - nhập - tồn kho.
 • Thiết lập lệnh nhập hàng vào kho.
  • Chọn nhà cung cấp.
  • Chọn sản phẩm và số lượng.
  • Giá nhập.
 • Định mức và cảnh báo khi hàng hóa chạm định mức.
 • Điều chỉnh kho thức tế với kho trên hệ thống.

Quản lý nhà cung cấp

 • Quản lý danh mục nhà cung cấp.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
  • Tên và mã nhà cung cấp.
  • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp.

Quản lý ca làm việc của nhân công.

 • Quản lý danh mục ca làm việc của nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý ca làm việc.
  • Định thời gian của từng ca trong ngày.
  • Định số ngày làm việc trong tuần và số tuần trong tháng.
  • Định ca làm việc cho từng nhân công.
   • Số ca mà mỗi nhân viên cần phải làm.
   • Lên lịch làm việc

Quản lý sản phẩm.

 • Quản lý danh mục sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
  • Tên và mã sản phẩm
  • Giá nhận.
  • Giá bán.

Quản lý khách hàng.

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Tên và mã khách hàng.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.

Quản lý Nghiệp vụ

 • Điều chỉnh giá bán và giá nhập.
  • Chọn tên hoặc mã sản phẩm.
  • Điều chỉnh giá nhập.
  • Điều chỉnh giá bán.
  • Ghi chú.
 • Khai báo tiền mặt chuyển giao giữa các ca.
  • Tên nhân viên nhận ca.
  • Quản lý tiền mặt.
   • Tiền giao lại trước ca.
   • Tiền giao sau khi hết ca.
  • Cây xăng nhân viên đó quản lý.
 • Khai báo thu tiền kết thúc ca.
  • Tên nhân viên giao ca.
  • Tiền nộp lúc giao ca.
  • So sánh với số liệu trên cây xăng.
  • Duyệt khớp.
 • Quản lý lịch làm việc của nhân công.
 • Tạo hoa đơn bán hàng.
  • Tên khách hàng (có thể chọn khách hàng vãng lai)
  • loại sản phẩm.
  • Số lượng bán (có thể nhập tổng giá trị mua).
  • Xác nhận và in hóa đơn.

Quản lý cây xăng.

 • Quản lý danh mục cây xăng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin cây xăng.
  • Đang hoạt động.
  • Tạm dừng sửa chửa.
  • Dừng hoạt động.
 • Cập nhật thống số của cây xăng tự động vào hệ thống.

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Báo cáo và thống kê doanh thu và lợi nhuận.
 • Báo cáo và thống kê doanh số của từng ca.
 • Báo cáo và thống kê số lượng sản phẩm bán ra theo:
  • Từng ngày/ ca.
  • Từng tháng và năm.
 • Báo xuất - nhập - tồn kho.
 • Báo cáo và thống kế số lần để thất thoát tiền và giá trị thất thoát của từng nhân viên hoặc toàn bộ nhân viên.

Đối tượng sử dụng: 

 • Trạm xăng lẻ.