Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm quản lý nhân viên qua định vị GPS

Phần mềm quản lý nhân viên - nâng cao cung cấp cho khách hàng nhiều công cụ quản lý nghiệp vụ kinh doanh và quản lý hoạt động bán hàng. Người quản lý có thể quản lý chặt chẽ hoạt động của nhân viên kinh doanh của mình. Không dừng ở đó người quản lý có xem lịch làm việc và tiến độ làm việc với khách hàng.

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thống kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
 • Thiết lập phân quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập máy in và thông tin in ấn.

Phân quyền người dùng phần mềm.

 • Phân quyền cho nhân viên.
  • Phân quyền nhân viên quản lý.
  • Phân quyền nhân viên sales.
  • ...
 • Phân quyền cho khách hàng. 

Quản lý khách hàng.

 • Quản lý danh mục loại khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Tên doanh nghiệp/ cá nhân.
  • Thông tin liên lạc doanh nghiệp/ cá nhân.
  • Địa chỉ.
  • Khu vực của khách hàng - Định vị GPS cho khách hàng.

Quản lý biểu mẫu phiếu dịch vụ

 • Quản lý danh mục biểu mẫu phiếu dịch vụ
  • Tạo mới chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Tạo phiếu dịch vụ.
  • Tên và mã dịch vụ.
  • nhân viên kinh doanh

Phân tuyến/ khu vực làm việc.

 • Khai báo khu vực làm việc của từng nhân viên.
 • Khách hàng của từng khu vực sẽ do nhóm nhân viên/ nhân viên khu vực đó phụ trách.
 • Người quản lý cũng có quyền phân khách hàng ngoài khu vực cho nhân viên, nhưng hệ thống sẽ thống báo - nhân viên đó sẽ tạm quản lý người khách hàng đó đến khi hoàn tất nghiệp vụ.

Lên kế hoạch làm việc với khách hàng..

 • Thời gian thực hiện.
 • Số lượng nhân viên phụ trách.
 • Thứ tự bắt đầu – đối với doanh nghiệp chuỗi.
 • Tải các mẫu phiếu dịch vụ và hình ảnh có liên quan cho khách hàng.
  • Gửi qua email.
 • Xem tiến độ làm việc với khách hàng.
  • Xem tiến độ với từng khách hàng.
  • Xem tiền độ với toàn bộ khách hàng.
 • Điều chỉnh kế hoạch làm việc với khách hàng.

App trên thiết bị di động.

 • Định vị nhân viên thông qua GPS.
 • Chỉnh cách thức chuyền tải dữ liệu về hệ thống máy chủ.
  • Liên tục.
  • Định khoảng thời gian.
  • Cuối ngày trả một gói dữ liệu về máy chủ.
 • Xem lịch làm việc trong ngày.
  • Chọn biểu mẫu phiếu dịch vụ.
   • Xem thông tin khách hàng tương ứng với phiếu dịch vụ đó.
  • Chọn và xác nhận lịch hẹn đang tiến hành.
   • Xác nhận thời gian bắt đầu.
  • Xác nhận lịch hẹn hoàn tất.
   • Người cùng làm việc.
   • Thời gian kết thúc.
   • Chữ ký xác nhận của khách hàng.
   • Ghi chú.
 • Nhận lịch làm việc ngày mai.

Quản lý danh mục lịch hẹn.

 • Lịch hẹn bị bỏ sót.
  • Thời gian hẹn.
  • Người phụ trách.
  • Khu vực
 • Lịch hẹn mới.
  • Thời gian hẹn.
  • Khu vực
 • Lịch hẹn đã hoàn thành. – đến thời gian hiện tại.
  • Đã nhận phiếu xác nhận từ khách hàng – scan lưu vào hệ thống.
  • Chưa nhận phiếu xác nhận từ khách hàng.

Quản lý nghiệm vụ.

 • Thiết lập hiển thị riêng của từng nhân viên.
  • Màu sắc.
  • Chú thích.
 • Xác định vị trí hiện tại của nhân viên.
 • Vẽ biểu đồ đường dựa trên vị tri của từng nhân viên.
 • Xác nhận lịch hẹn làm việc
  • Quản lý danh mục lịch hẹn làm việc
  • Trao đổi và xác nhận lịch hẹn trên hệ thống.
 • Kiểm tra quá trình làm việc của nhân viên. – mặc định xem theo ngày
  • Xem vị trí của từng nhân viên hoặc toàn bộ trên hệ thống.
  • Lịch hẹn đang tiến hành.
  • Số lượng lịch hẹn trong ngày đã xong của từng nhân viên.
  • Xem số lượng lịch hẹn còn.
   • Của từng nhân viên.
   • Của toàn bộ.
   • Của khu vực.
   • Theo khách hàng.
 • Lên kế hoạch làm việc cho từng nhân viên.
  • Chọn các lịch hẹn vào khung làm việc của từng nhân viên.
   • Chọn lịch hẹn mới hoặc chọn lịch hẹn chưa hoàn thành.
  • Điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên.
   • Thêm, bớt, chỉnh sửa thông tin.
 • Thực hiện lên kế hoạch làm việc của ngày hôm sau trước 

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Báo cáo và thống kê phiếu dịch vụ của từng loại theo các tiêu chí: từng ngày… đến ngày…
 • Báo cáo và thống kê lịch làm việc của từng nhân viên trong tháng, qui, từ ngày… đến ngày…
 • Báo cáo và thống kê lịch hẹn mới.
 • Báo cáo và thống kê lịch hẹn đã hoàn tất theo tháng, qui, năm hoặc theo nhân viên, từ ngày… đến ngày…
 • In ấn và xuất  các biểu mẫu xem được dưới dạng pdf hoặc excel hoặc ra máy in
 • Hệ thống ghi nhận và báo cáo người thực hiện các thay đổi.
 • Lưu trữ các biểu đồ đường (định vị GPS) của nhân viên.
 • Báo cáo và thống kê lịch làm việc với khách hàng.

Đối tượng sử dụng: 

 • Tất cả doanh nghiệp có nhân viên sales.