Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm quản lý kinh doanh - doanh nghiệp đá hoa cương

Nhìn thấy được nhu cầu của thị trường, TMT Solutions đã triển khai kế hoạch nghiên cứu các nghiên vụ của doanh nghiệp kinh doanh đá hoa cương. Và ngay bây giờ TMT Solutions tự hào giới thiệu một phần mềm quản lý kinh doanh tối ưu cho các doanh nghiệp kinh doanh đá hoa cương. Giúp doanh nghiệp có thể quản lý chặt chẽ và chính xác, từ đó tăng năng suất công việc.

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thống kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
 • Thiết lập phân quyền.
  • Phân nhóm quyền (VD: nhóm quản lý, nhóm kế toán...)
   • Thêm từng đối tượng vào từng nhóm quyền.
  • Tạo danh mục quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập máy in và thông tin in ấn.
 • Khai báo vị trí và thông tin kho, xưởng, cửa hàng đại diện..
 • Thiết lập điểm thưởng cho nhân viên.

Quản lý nhân viên.

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Tên hoặc danh xưng của nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.
  • Chức vụ.

Quản lý bảng mã hàng hóa

 • Quản lý danh mục bảng mã hàng hóa.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin bảng mã hàng hóa.
  • Tên và mã.
  • Loại đá.
   • Đá trang trí.
   • Vật tư ngành đá.
   • Đá GRANITE & MARBLE
  • Nhóm hàng hóa.
   • ĐÁ GRANITE
   • ĐÁ MARBLE
   • ..
  • Hàng có dáng tem.
  • Xuất xứ.
  • Khuyến mãi

Quản lý đá đã cắt.

 • Quản lý danh mục đá đã cắt
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin đá đã cắt.
  • Code của đá.
  • Mô tả.
  • khổ min và max.
  • Dài min và max.
  • Đơn vị tính.
  • Giá cắt.

Quản lý đá.

 • Quản lý danh mục đá.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Mặt hàng.
 • Tên hàng và mã hàng.
 • Khổ min và max.
 • Dài min và max
 • Loại.
 • Giá nhập.
 • Giá khuyến mãi.

Quản lý ngân quỹ

 • Quản lý danh mục phiếu thu, phiếu chi và ngân quỹ.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin phiếu thu và phiếu chi.
  • Khoản thu và chi.
  • Đối tượng thu và người nộp (Ngược lại đối chi và người nhận)
  • Số tiền.
  • Nguồn thu
  • Hình thức thanh toán.
   • Tiền mặt.
   • Chuyển khoản.
 • Quản lý thông tin nộp quỹ
  • Mã phiếu.
  • Người nộp.
  • Người nhận.
  • Hình thức thanh toán và ngày nộp.
  • Số tiền.
 • Quản lý ngân quỹ nhân viên.
 • Quản lý ngân quỹ doanh nghiệp.

Quản lý khách hàng.

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Họ và tên khách hàng.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.
  • Địa chỉ của khách hàng.
 • Quản lý công nợ khách hàng.

Quản lý tạm ứng và hoàn ứng

 • Quản lý danh mục tạm ứng và hoàn ứng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Thông tin tạm ứng và hoàn ứng
  • Khoản tạm ứng.
  • Đối tượng.
  • Người nhận tiền và người chi tiền. (ngược lại khi hoàn ứng)
  • Người lập phiếu.
  • Số tiền.
  • Hình thức thanh toán.
 • Quyết toán tạm ứng.
  • Khoản quyết toán tạm ứng.
  • Đối tượng.
  • Người lập phiếu.
  • Số tiền quyết toán.
 • Sổ tạm ứng.

Quản lý nhà cung cấp

 • Quản lý danh mục nhà cung cấp.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
  • Tên và mã nhà cung cấp.
  • Địa chỉ và thông tin liên lạc.
 • Quản lý công nợ khách hàng.
  • Định mức và thông báo khi đến định mức.

Quản lý nghiệp vụ

 • Quản lý phiếu bán hàng.
  • Xem nội dung phiếu bán hàng.
 • Quản lý phiếu mua hàng.
  • Xem nội dung phiếu mua hàng.
 • Quản lý phiếu giao hàng.
  • Xác nhận để thiết lập giao hàng.
 • Quản lý phiếu trả hàng của khách hàng.
 • Quản lý báo giá cho khách hàng.
 • Quản lý phiếu xuất có quy cách.

Quản lý chương trình khuyến mãi.

 • Quản lý danh mục chương trình khuyến mãi.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin chương trình khuyến mãi.
  • Sản phẩm khuyến mãi.
 • Điểm thưởng khuyến mãi của khác hàng.
 • Ngân sách chương trình khuyến mãi.

Các chức năng khác

 • Xem danh mục phiếu bán hàng
  • Xem nói dung phiếu bán hàng.
 • Cảnh báo tồn kho.
 • Danh mục phiếu thu và phiếu chi.
 • Quản lý quỹ tiền mặt.
 • Quản lý sổ công nợ khách hàng
 • Hạch toán đơn hàng/ Công trình.

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Báo cáo và thống kê xuất - nhập - tồn kho.
 • Báo cáo và thống kê doanh thu và lợi nhuận.
 • Báo cáo và thống kê hóa đơn và chứng từ.
 • Báo cáo các khoản thu chi.
 • Thống kê và báo cáo chương trình khuyến mãi.

Đối tượng sử dụng: 

 • Doanh nghiệp kinh doanh đá hoa cương.