Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm quản lý khảo sát thị trường

Phần mềm quản lý khảo sát thị trường được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu của các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển thị trường. Do đó phần mềm cung cấp đầy đủ tất cả công cụ nhằm mục đích hỗ trợ tối đa các hoạt động doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thống kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
  • Quản lý thông tin tài khoản.
  • Thay đổi mật khẩu.
 • Thiết lập phân quyền.
  • Phân nhóm quyền (VD: nhóm quản lý, nhóm kế toán...)
   • Thêm từng đối tượng vào từng nhóm quyền.
  • Tạo danh mục quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập máy in và thông tin in ấn.

Quản lý nhân viên.

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Tên hoặc danh xưng của nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.
  • Chức vụ.

Quản lý mẫu thiết kế khảo sát.

 • Quản lý danh mục mẫu khảo sát.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông số mẫu khảo sát.
  • Tên và mã mẫu.
  • Người tạo mẫu.
  • Quản lý chế độ mã hóa câu hỏi để đánh giá câu trả lời của người được khảo sát.
  • Loại câu hỏi trong mẫu khảo sát.
  • Tổng số câu hỏi.
   • Thông tin chi tiết từng câu hỏi.
  • Thời gian tạo mẫu.

Quản lý địa điểm

 • Quản lý danh mục địa điểm
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin địa điểm.
  • Tên và mã địa điểm.
  • Ghi nhận địa điểm.
  • Ghi chú.

Quản lý khách hàng

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Họ và tên khách hàng.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên hệ.

Quản lý giá của từng loại khảo sát.

 • Quản lý danh mục giá của từng loại hình.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin giá.
  • Loại khảo sát.
  • Mức độ tin cậy - dựa trên đánh giá của chuyên gia.
  • Giá của loại khảo sát đó - khóa giá của loại khảo sát để không bị giảm giá.
  • Giá trị giảm theo thời gian.
  • Giá trị giảm tối thiểu.
  • Lưu các file PDF, Word... đi kèm.

Quản lý thu chi.

 • Quản lý danh mục phiếu thu và phiếu chi.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin phiếu thu và phiếu chi.
  • Thu và chi cố định.
  • Thu và chi động.

Quản lý nghiệp vụ.

 • Tạo chiến dịch khảo sát.
  • Tên và mã chiến dịch.
  • Thời gian.
  • Đối tượng mong muốn.
  • Khu vực khảo sát.
  • Số lượng nhân viên và người chịu trách nhiệm.
  • Nhân viên phân tích khảo sát.
  • Thống kê và ghi nhận khảo sát trên hệ thống.
 •  Tạo người nhận khảo sát.
  • Tên khách hàng.
  • Loại hình khảo sát khách hàng muốn nhận - chọn tên hoặc mã chiến dịch khảo sát.
  • hình thức thanh toán.
  • Giá.
  • In chứng từ xác nhận.
 • Tạo thông tin người đăng ký nhận khảo sát miễn phí hoặc có phí.
  • Tên khách hàng - thông tin cá nhân.
  • Loại hình khảo sát mà họ muốn nhận.
  • Xác nhận.
 • Đánh giá kết quả khảo sát.
  • Tên hoặc mã thống kê khảo sát.
  • Kiểm tra và đánh giá câu trả lời của người được khảo sát.
  • Đánh giá kết quả của bảng kháo sát.
  • Ghi nhận người đánh giá.
 • Tạo nghiệp vụ bán kết quả khảo sát.
  • Thông tin khách hàng.
  • Tên và mã chiến dịch khảo sát.
   • Bán kết quả đã nghiên cứu.
   • Bán bản khảo sát chưa phân tích.
   • Bán cả 2.
  • Giá.
   • Chiết khấu cho khách hàng.
   • Giảm giá
  • In hóa đơn.
  • Thanh toán.
   • Hình thức thanh toán.
   • Các đợt thanh toán.

Quản lý chi phí cho việc khảo sát.

 • Quản lý danh mục chi phí.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin chi phí trả cho người được khảo sát.
  • ​Giá trị thanh toán trên từng mẫu khảo sát.
  •  Tổng giá trị phải thanh toán.
   • ​Số đã thanh toán.
   • Số chưa thanh toán.
 • ​​Quản lý chi phí đi lại và ăn ở.
  • ​Tổng chi phí đi lại của nhân viên đi khảo sát.
  • Tổng chi phí ăn uống của nhân viên đi khảo sát.

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Thống kê và báo cáo doanh thu.
 • Thống kê và báo cáo số bảng thống kê đang có.
 • Thống kế doanh thu của từng loại thống kê khảo sát.
 • Thống kê chi tiêu nhân viên đạt được.

Liên kết với website - thiết kế website theo yêu cầu của người dùng

Đối tượng sử dụng: 

 • Các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn.