Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI-DOANH NGHIỆP

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều đưa sản phẩm của mình ra thị trường thông qua kênh trung gian là Đại lý hoặc Nhà Phân Phối. Việc quản lý lượng hàng, các hoạt động thu chi và đội ngũ nhân viên phân phối là vấn đề sống còn đòi hỏi phải có một công cụ hỗ trợ quản lý chuyên nghiệp. Phần mềm quản lý hệ thống phân phối - doanh nghiệp của TMT Solutions ra đời nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý toàn bộ hệ thống phân phối một cách đơn giản chỉ với một công cụ duy nhất.

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 08.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay khi lúc nào bạn cần. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Kiểm tra hàng hóa nhanh chóng

Báo cáo & thông kê chuyên sâu

Tính năng:

Quản lý hệ thống

 • Thiết lập thông tin của người dùng.
 • Tạo người dùng, nhóm người dùng.
 • Quản lý tài khoản.
 • Theo dõi lịch sử, hoạt động của phần mềm.
 • Phân quyền đối tượng người dùng.
 • Tách quyền và hệ thống cho chi nhánh.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Quản lý danh mục

 • Danh mục Kho hàng, ngành, nhóm….
 • Danh mục hàng Hóa.
 • Danh mục đại lý
 • Danh mục chi nhánh.
 • Danh mục nhân viên.
 • Danh mục khách hàng.
 • Danh mục nhà cung cấp. 

Quản lý nghiệp vụ

 • Thiết lập và tạo hóa đơn bán hàng.
 • Quản lý danh mục hóa đơn.
 • Thiết lập và tạo đơn đặt hàng.
 • Quản lý danh mục đơn đặt hàng.

Quản lý đại lý - khách hàng

 • Quản lý danh mục đại lý.
 • Quản lý thông tin đại lý.
 • Thêm, sửa, xóa hiệu chỉnh Đại lý.
 • Quản lý chứng từ bán hàng cho đại lý.
 • Thiết lập định mức doanh thu cho từng đại lý.
 • Xác định vị trí của đại lý thông qua định vị GPS.
 • Quản lý công nợ của đại lý.
 • Định mức công nợ của đại lý. 

Quản lý chi nhánh

 • Quản lý danh mục chi nhánh.
 • Quản lý thông tin chi nhánh
 • Thêm, sửa, xóa hiệu chỉnh chi nhánh
 • Quản lý Hàng tồn chi nhánh.
 • Quản lý chứng từ bán hàng chi nhánh
 • Kiểm kê hàng tồn nhà phân phối.
 • Thiết lập định mức doanh thu cho từng  chi nhánh.
 • Xác định vị trí của nhà phân phối thông qua định vị GPS.
 • Định mức công nợ của chi nhánh
 • Quản lý khách hàng của chi nhánh  

Quản lý kho

 • Quản lý danh mục kho.
 • Tạo mới, chỉnh sửa và xóa.
 • Quản lý kho của tổng doanh nghiệp.
 • Quản lý kho của từng chi nhánh
 • Quản lý kho thành phẩm.
 • Quản lý kho nguyên liệu.
 • Quản lý kho hàng trả về.
 • Quản lý định mức tồn, trạng thái, cảnh báo…
 • ĐỊnh mức nguyên vật liệu, trạng thái, cảnh báo...

Quản lý xuất nhập hàng hóa.

 • Xuất hàng cho chi nhánh.
 • Xuất hàng từ chi nhánh tới Khách hàng.
 • Xuất luân chuyển kho giữa các chi nhánh.
 • Xuất trực tiếp từ Tổng tới khách hàng.
 • Thiết lập và tạo phiếu xuất - nhập kho hoặc phiếu luân chuyển hàng hóa giữa các kho.
 • Quản lý xuất - nhập - tồn kho.

Quản lý nhân viên

 • Quản lý nhóm nhân viên, nhóm giám sát bán hàng.
 • Quản lý tập nhân viên kinh doanh.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
 • Quản lý chiết khấu của nhân viên kinh doanh.
 • Thiết lập định mức doanh thu của từng nhân viên kinh doanh.

Quản lý chương trình chiết khấu - Khuyến mãi

 • Thiết lập các chương trình khuyến mãi.
 • Thiết lập các mức giá áp dụng.
 • Quản lý các loại hình và phương pháp khuyến mãi

Định vị nhân viên

 • Quản lý danh mục khu vực làm việc của từng nhân viên.
 • Quản lý danh mục khách hàng mà mỗi nhân viên phụ trách.
 • Định vị vị trí của nhân viên trên hệ thống bản đồ thông qua GPS
 • Thiết lập tuyến đường làm việc của từng nhân viên.

Hệ thống báo cáo và thống kê

 • Báo cáo Nhập hàng.
 • Báo cáo Bán hàng.
 • Báo cáo thu chi.
 • Báo cáo tổng hợp doanh thu.
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo từng chi nhánh.
 • Báo cáo và thống kê chiết khấu của nhân viên kinh doanh.
 • Báo cáo Kho hàng.
 • Thống kê hàng hóa trả về.
 • Thống kê hóa đơn, chứng từ các hoạt động của doanh nghiệp theo nhân viên lập phiếu, từ ngày.... đến ngày....
 • Báo cáo KPI.

Sản Phẩm Liên Quan