Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Phần mềm được phát triển và nghiên cứu dựa trên việc trao đổi thông tin giữa đội phát triển phần mềm và các doanh nghiệp bán hàng. Theo đó phần mềm quản lý doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng nhiều công cụ phù hợp với nghiệp vụ doanh nghiệp bán hàng và đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, phần mềm còn cung cấp cho người dùng nhiều mẫu báo cáo khác nhau giúp người dùng có cái nhìn tổng quát về hoạt động doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thống kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
  • Quản lý thông tin tài khoản.
  • Thay đổi mật khẩu.
 • Thiết lập phân quyền.
  • Phân nhóm quyền (VD: nhóm quản lý, nhóm kế toán...)
   • Thêm từng đối tượng vào từng nhóm quyền.
  • Tạo danh mục quyền.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập thông tin in ấn.
 • Đồng bộ dữ liệu.

Quản lý nhân viên.

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Tên hoặc danh xưng của nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên lạc.
  • Chức vụ.

Quản lý marketing.

 • Quản lý danh mục các chiến dịch marketing.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Thông tin chiến dịch.
  • Mã và tên chiến dịch.
  • Sản phẩm/ loại sản phẩm trong chiến dịch.
  • Ngân sách khuyến mãi.
  • Hình thức khuyến mãi.
  • Thời gian khuyến mãi.
  • Ghi chú.

Quản lý khách hàng

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Họ và tên khách hàng.
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin liên hệ.
 • Quản lý công nợ khách hàng hàng.
  • Quản lý công nợ khách hàng theo từng hóa đơn.
  • Định mức và thông báo công nợ của khách hàng.

Quản lý cung ứng.

 • Quản lý mẫu đặt hàng nhà cung cấp.
 • Định mức hàng hóa trong kho và thiết lập tự động đặt hàng.
 • Quản lý danh mục các phiếu đã đặt hàng nhà cung cấp.
 • Quản lý dây chuyền cung ứng hàng hóa cho khách hàng.
  • Phương tiện vận chuyển hàng hóa.
  • Quản lý kho hàng vận chuyển.

Khai báo hao mòn/ hư của phụ kiện.

 • Quản lý danh mục phụ kiện.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin phụ kiện.
  • Tên và mã phụ kiện.
  • Thông số kỹ thuật phụ kiện.
  • Giá nhập
  • Mã xác nhận lô hàng.
  • Thời gian sử dụng.
  • Ghi chú.

Quản lý nhân sự

 • Quản lý nhân viên.
 • Quản lý lương nhân viên.
 • Quản lý chấm công và các khoản thưởng phạt, phụ cấp ...
 • Quản lý chương trình đào tạo.

Quản lý nghiệp vụ bán hàng

 • Tạo đơn đặt hàng.
 • Tạo hóa đơn.
 • Thanh toán hóa đơn.
 • Quản lý danh mục đơn đặt hàng.
 • Quản lý danh mục hóa đơn.

Quản lý tài chính

 • Quản lý tài nguyên doanh nghiệp.
  • Quản lý tiền mặt ở doanh nghiệp.
  • Quản lý tiền trong tài khoản doanh nghiệp.
 • Quản lý chứng từ kế toán.
 • Quản lý ủy nhiệm chi.
 • Quản lý chấm công và các khoản thưởng phạt, phụ cấp ...
 • Quản lý vòng xoay đồng tiền của doanh nghiệp.
 • Quản lý kế hoạch tài chính dài hạn.
 • Quản lý kế hoạch tài chính ngắn hạn.

Quản lý thu chi.

 • Tạo phiếu thu/ chi.
 • Quản lý danh mục phiếu thu.
 • Quản lý danh mục phiếu chi.
 • Bảng cân đối thu chi.

Quản lý loại sản phẩm.

 • Quản lý danh mục loại sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin loại sản phẩm.
  • Mã và tên loại sản phẩm.
  • Ghi chú

Quản lý sản phẩm

 • Quản lý danh mục sản phẩm.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý sản phẩm.
  • Mã và tên sản phẩm.
  • Chọn loại sản phẩm.
  • Giá mua sản phẩm.
  • Giá bán sản phẩm.
  • Ghi chú.

Quản lý hư/ thất thoát phụ kiện.

 • Tên phụ kiện.
 • Số lượng hư/ thất thoát.
 • Mã lô hàng.
 • Cách thức xử lý.
  • Bán.
  • Trả nhà cung cấp.
  • ...
 • Tiền thu về từ phụ kiện hư
 • Lý do.

Quản lý nghiệp vụ bán hàng

 • Tạo hóa đơn và chứng từ bán hàng.
 • Tạo đơn đặt hàng.
 • Thu tiền khách hàng.

Quản lý nhà cung cấp.

 • Quản lý danh mục nhà cung cấp.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
  • Tên doanh nghiệp và người đại diện.
  • Quản lý thông tin liên lạc.
  • Thông tin sơ bộ nhà cung cấp.
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp.
 • Định mức và cảnh báo khi công nợ chạm định mức.

Quản lý kho

 • Quản lý kho danh mục kho hàng.
 • Quản lý kho chứa phụ kiến/ thiết bị.
 • Quản lý kho thành phẩm.
 • Thông báo hàng tồn kho.
 • Định mức hàng hóa, cảnh báo khi hàng chạm định mức.
 • Điều chỉnh kho thực tế với kho trên hệ thống
 • Tạo phiếu luân chuyển hàng hóa giữa các kho.

Quản lý cửa hàng.

 • Quản lý danh mục cửa hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Thông tin cửa hàng bán hàng.
  • Tên cửa hàng.
  • Địa chỉ cửa hàng.
  • Nhân viên quản lý cửa hàng.

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Thống kê và báo cáo hóa đơn và chứng từ bán hàng.
 • Thống kê và báo cáo dây chuyền cung ứng.
 • Thống kê và báo cáo nhân sự.
 • Thống kê và báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
 • Thống kê và báo cáo công nợ của khách hàng và nhà cung cấp.
 • Thống kê và báo cáo chương trình khuyến mãi.
 • Thống kê và báo cáo xuất - nhập - tồn kho.
 • ...

Đối tượng sử dụng: 

 • Doanh nghiệp bán hàng