Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán là một trong những công cụ không thể thiếu trong bất kì doanh nghiệp. Phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn và chứng từ kinh doanh dễ dàng. Cũng như hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ khai thuế.

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngày khi bạn cần. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thông kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý hệ thống.
 • Quản lý tài khoản.
 • Thiết lập sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập máy in và thông tin doanh nghiệp.
 • Phân quyền nhân viên sử dụng hệ thống.

Quản lý nhân viên 

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Chức vụ nhân viên.
 • Lưu lại dấu vết sửa chửa của từng nhân viên kế toán.
 • Quản lý và thiết lập lương nhân viên.

Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

 • Quản lý chứng từ công nợ của từng hóa đơn.
 • Quản lý chứng từ công nợ theo khách hàng.
 • Quản lý chứng từ thành toàn của khách hàng.
 • Quản lý hóa đơn đã được thanh toán.
 • Quản lý chứng từ công nợ nhà cung cấp.
 • Quản lý chứng từ công nợ theo từng hóa đơn.

Quản lý tài sản cố định.

 • Danh mục các sản phẩm khấu hao.
 • Chi phí khấu hao của từng tài sản phẩm
 • Quản lý sản phẩm hết giá trị cần thanh phí

Quản lý sản phẩm.

 • Quản lý danh mục sản phẩm.
 • Tạo mới, dừng bán, xóa, chỉnh sửa sản phẩm.
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Phân loại từng nhóm sản phẩm.
 • Xác định giá gốc của từng mặt hàng theo nhiều khung giá.
  • Giá bình quân gia quyền.
  • Giá gốc hiện tại.
  • Giá gốc của lần trước.
 • Xác định giá bán hàng.
  • Định giá trị lời/ sản phẩm.
  • Giá bình quân gia quyền.
  • Giá bán hàng từ lần trước.
  • lấy giá bán theo giá bán lần trước

Quản lý khách hàng.

 • Quản lý danh mục khách hàng.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
  • Thông tin cá nhân.
 • Quản lý công nợ khách hàng.

Các tính năng khác.

 • Quản lý đóng bảo hiểm.
 • Quản lý đóng thuế thu nhập.
 • Quản lý đóng các thuế khác.

Quản lý chứng từ kho.

 • Quản lý chứng từ hàng nhập kho.
 • Quản lý phiếu xuất kho.
 • Quản lý phiếu luân chuyển kho.
 • Quản lý phiếu kiểm kho.
 • Quản lý phiếu sản phẩm trả về nhà cung cấp.
 • Quản lý phiếu cân chỉnh hàng trong kho.

Quản lý thu chi.

 • Quản lý danh mục phiếu thu, chi.
 • Bảng cân đối thu chi.
 • Quản lý thông tin chi tiết các chứng từ thu, chi.

Quản lý nhà cung cấp

 • Quản lý danh mục nhà cung cấp.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
  • Quản lý thông tin liên lạc.
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp.
  • Định mức công nợ.
  • Cảnh báo công nợ.

Quản lý nghiệp vụ.

 • thực hiện làm sổ quỹ
 • Cho phép xuất dữ liệu báo cáo thuế và báo cáo tài chính sang bên hệ thống phần phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thu.
 • Tính tổng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp theo quí hoặc năm.
 • Thống kê hóa đơn, phân loại hóa đơn có GTGT và hóa đơn không có.
 • Thống kê mức lương của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Thống kê chi tiết các khoản chi phí và phân rõ chi phí cố định và chi phí không cố định.
 • Thống kê sản phẩm cố định hết hạn và cần thanh lý.
 • Quản lý sổ tổng hợp.
  • Sổ cái.
  • Sổ nhật ký.
  • Sổ chi tiết.

Quản lý hợp đồng

 • Quản lý danh mục hợp đồng đã ký.
 • Quản lý danh mục hợp đồng mẫu.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Quản lý thông tin hợp đồng.
  • Các bên trong hợp đồng.
  • Loại hình hợp đồng.
  • Giá trị hợp đồng.

Hệ thống báo cáo và thống kê.

 • Báo cáo và thống kê các chứng kho.
 • Báo cáo và thống kế công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
 • Báo cáo và thống kê các chứng từ, hóa đơn giao dịch.
 • Báo cáo và thống kê các chứng từ thu, chi.
 • Báo cáo tài chính.